Rune Hatten vinner av frivillighetsprisen (foto Marit Hatten)Hva skulle vi gjort i Vefsn hvis vi ikke hadde frivillige som stiller opp og gjør en formidabel jobb for at vi som bor her i kommunen skal ha det bra, sier ordføreren bl.a. i sin tale under utdelingen.
(ordførerens tale i sin helhet se nedenfor i denne artikkelen)

Ordfører Berit Hundåla overrekker frivillighetsprisen til en glad vinner

 

Jurien om prisvinneren:

Prisvinneren får prisen for sitt langvarige engasjement og pågangsmot både i kulturlivet via Granmoen storband og gammeldanskafeer lokalt på Hatten bygdahus. Han har også vært aktiv i Ømmervatn bygdalag gjennom mange år  🙂

Juryen/komiteen mener det er viktig med ildsjeler og frivillig aktivitet i bygdene rundt om i Vefsn, og ønsker med dette å gi en ekstra oppmerksomhet til "bygdeVefsn" og alt det gode arbeidet og engasjementet som faktisk er der! 

 

 

Les hele ordførerens tale i forbindelse med utdelingen

Frivillighet

Hva skulle vi gjort i Vefsn hvis vi ikke hadde frivillige som stiller opp og gjør en formidabel jobb for at vi som bor her i kommunen skal ha det bra.

I år har vært et merkelig år. I år er frivilligheten helt nødvendig for å få hjulene til å rulle rundt. De stiller opp og ringer til ensomme eldre, de er parkeringsvakter, de kjører rundt med mat til folk som sitter i karantene – for å nevne noe av den ekstra innsatsen som gjøres i et korona-år.

Det offentlige vil aldri greie å mette alle behov hos innbyggerne. Vi står midt i en vanskelig budsjettsituasjon nå, men uansett hvor mye penger kommunen har eller får, så vil det være et udekket behov.

Vi ser det i dag når vi er på lunsjkonsert. Et fantastisk tilbud til befolkningen vår. Vi ser det med alle lokale arrangement hvor frivillige organisasjoner legger ned masse arbeid for at Vefsn skal være en god kommune å bo i. Enten det er korpskonsert eller bysprint eller barnas idrettsdag. Og vi ser det i det daglige, der ildsjeler arbeider for at andre skal ha det bra eller om ikke helt bra så i alle fall bedre.

Vefsn er helt avhengig av frivillige og ildsjeler. Og i dag skal vi hedre en ildsjel.

Om prisvinneren sier juryen:

Prisvinneren får prisen for sitt langvarige engasjement og pågangsmot både i kulturlivet via Granmoen storband og gammeldanskafeer lokalt på Hatten bygdahus. Han har også vært aktiv i Ømmervatn bygdalag gjennom mange år.

Juryen/komiteen mener det er viktig med ildsjeler og frivillig aktivitet i bygdene rundt om i Vefsn, og ønsker med dette å gi en ekstra oppmerksomhet til "bygdeVefsn" og alt det gode arbeidet og engasjementet som faktisk er der!  

Og prisvinneren er Rune Hatten.

Rune Hatten får prisen i hard konkurranse med flere forslag. Det kom inn 20 forslag fra ulike bidragsytere, og i tillegg var det en del gode forslag fra 2019. Vi skulle veldig gjerne ha hedret dem alle sammen, for det er mange flotte enkeltpersoner og organisasjoner som gjør mye for oss her i Vefsn.

Jeg vil nå lese litt av teksten som er skrevet av vedkommende som foreslo Rune Hatten til frivillighetsprisen:

Rune har i flere tiår stått på for bygdene rundt Ømmervatn. Han har vært leder og styremedlem i Ømmervatn bygdalag i flere år.

Siste prosjektet har han greid å få i gang, var dugnad for å gjennomføre reparasjon av vannskadet kjeller på bygdehuset på Hatten, dette til tross for koronaen.

Gammeldansen har alltid ligget Rune nært. Han var den som tok initiativ til den berømte Låvedansen på Angermoen.   10 år ble den gjennomført, før arrangementet ble for stort for ei lita bygd.

I årene før koronaen kom, arrangerte han gammeldans kafeèr på Hatten bygdehus. Dette for at gammeldans-utøvere, orkester eller små grupper fra hele Helgeland, skulle få en arena å møtes og å få fremført musikken sin til folk flest. Han har også i flere år vært et sentralt medlem i Granmoen storband.

Alle som har møtt Rune vet at det er et ord han ikke kan, og det er ordet NEI.

En ukuelig optimist som alltid ser etter og finner en løsning. Rune er aldri negativ eller i dårlig humør.

Uten sånne som Rune hadde det vært fattigere å bo ute i bygde-Norge.