På bakgrunn av skjerpende tiltak for smittebegrensning, har nå sykehjemmene og omsorgsboligene med heldøgns bemanning innført strengere restriksjoner for besøkende.

 

Vi ber om at alle besøk til pasienter på sykehjemmene og omsorgsboliger med heldøgns bemanning utsettes inntil videre. Hvis besøk må gjennomføres bes det om at avdelingen kontaktes på forhånd.

Med besøkende menes pårørende og omgangskretsen til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Besøkende vil fra i dag finne hoveddørene låst og må ringe på. Der vil de bli møtt av helsepersonell som vil stille en del spørsmål og gi informasjon i forhold til besøket.

God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

 

Mosjøen 12.3.2020  

Enhetsleder Omsorgsdistrikt Sør, Karin Ingebrigtsen

Enhetsleder Omsorgsdistrikt Nord, Elisabeth Bogfjellmo