De nye smitteverntiltakene inneholder en del anbefalinger og en del regler for alle i hele landet.  Dessuten noen tiltak i regioner med mye smitte.

Alle oppfordres til å holde seg hjemme og ha minst mulig sosial kontakt!

Se regjeringens nye nasjonale smitteverntiltak