Stortinget har vedtatt å gi de som får bostøtte for november 2021 en ekstra utbetaling, grunnet de høye strømprisene.

Bostøttemottakere skal få en ekstra utbetaling på 1500 kroner. De som er flere enn én i husstanden, får 150 kroner i tillegg for hver ekstra person. 

Ekstra støtte blir utbetalt samtidig med bostøtten 20. desember. Ekstrautbetalingen gjelder for alle som har fått innvilget bostøtte for november 2021, i hele landet. 

Hvis du fikk utbetalt AAP tre ganger i november, får du sannsynligvis avslag på bostøtte på grunn av for høy inntekt. Da vil du heller ikke motta støtte til strøm. Du kan ikke klage på dette grunnlaget.  

Les mer om Stortingets vedtak

Regjeringen har varslet at de vil foreslå tilsvarende ekstrautbetalinger fra januar til og med mars 2022. Mer informasjon kommer når forslaget er behandlet i Stortinget. 

Les mer i pressemeldingen fra regjeringen

Sjekk om du kan ha rett til bostøtte på husbanken.no