Den siste uken har vi fått påvist flere covid-19 tilfeller i Vefsn kommune, dette gjør oss bekymret. 

Senest i går fikk vi beskjed om nok en smittet person. Denne gangen er det en fullvaksinert voksen, og den har så langt vi vet ingen relasjon til de foregående. Smitteveien er ikke kjent. Vedkommende er satt i isolasjon og har varslet sine nærkontakter.

Vi har nå både barn og voksne som er smittet, og vi ser at både vaksinerte og uvaksinerte blir smittet. Det er derfor viktig at alle uansett vaksinasjonsstatus som får symptomer tester seg. Flere av de siste tilfellene har gått med symptomer i flere dager før de har testet seg, dette er veldig uheldig. Test deg så fort du har symptomer, og hold deg hjemme dersom du er syk.

Sykehusene i Nord-Norge melder nå at de må utsette planlagte operasjoner og at belastningen er stor. Gjør det du kan for at du ikke blir en av de som selv må på sykehuset eller smitter en som havner der. Dette gjør du best ved å:

1)      Vaksinere deg
2)      Vær hjemme dersom du er syk
3)      Test deg raskt dersom du får symptomer
4)      Vær nøye med håndhygiene
5)      Følg helsemyndighetenes råd

Du finner mer informasjon her på vår hjemmeside