Vefsn kommune følger anbefalinger og råd fra myndighetene ifm. pandemien.

Regjeringen har nå kommet med ei tydelig anbefaling om at alle som kan, skal ha hjemmekontor, samt at antall nærkontakter skal begrenses.

Som en følge av dette har Vefsn kommune besluttet å stenge rådhuset fom. fredag 17. desember og fram til 13. januar.

Sentralbordet er bemannet mand-fredag 9:00-15:00 

Besøkende som har gjort avtale med saksbehandler eller rådgiver, kan møte på rådhuset etter avtale.

Vi oppfordrer alle til å henvende seg til ansatte på rådhuset ved å bruke telefon. Eller sende e-post der denne er kjent.

Du finner kontaktinformasjon til servicetorg, postmottak og til ansatte her på vår hjemmeside:  Kontaktinfo