Råd og konkrete forlag til hva som alltid bør finnes i hjemmet finner du hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: SIKKER HVERDAG