Når vi igjen kan åpne Qvales mestringshus, vil dette bli annonsert på vår facebookside https://www.facebook.com/Qvales-Mestringshus-491823054649905/ samt på kommunens nettside.  

 Ta vare på hverandre i denne krevende tiden!