Mosjøen

Kl. 8.00: Salutt og flaggheising offentlige bygg.
Musikk i gatene v/ Mosjøen og Vefsn skolekorps.

Kl. 8.00: Bekransning av hovedstøtten over falne, Dolstad
Sang ved Mosjøen mannskor. HV-korpset spiller. Tale v/HV-14 og Isabel Bonsaksen og Nora Amalie Vinje fra 7. trinn på Kulstad skole. Etter høytideligheten på Dolstad, legger Speiderne ned blomster ved krigsminnesmerkene på Mosjøen nye kirkegård.

Kl. 9.00: Markering ved fangeleiren «Lager Osen»
Blomsternedlegging v/varaordfører Kine Mosheim-Lysfjord

Kl. 9.30: Felles Markering for Hemnes og Vefsn ved minnestøtten på toppen av Korgfjellet.
Vi minnes 646 jugoslaviske fanger som ble drept under byggingen av «Blodvegen» - Riksveg 50 under 2. verdenskrig.

Barnetoget
Oppstilling:
Kl. 10.00: Fra Olderskog skoleMosjøen Paradekorps og elevene ved Olderskog skole  Kl 10:15 fra Coop Extra: Barnehagene Olderskog krets  

Kl. 10.15: Fra Mosjøen skole: Mosjøen og Vefsn skolekorps - Mosjøen skole – barnehager Mosjøen krets
Toget går ut søndre port - Rådhusgata - Håreksgate - Egedes gate til Mathias Bruns gate.                             

Kl. 10.15: Mathias Bruns gate Mosjøen hornmusikk - Kulstad skole – barnehager Kulstad krets

Kl. 10.30: Barnetoget går fra rundkjøringa ved 7-eleven med følgende marsjrute: Elvegata – Kirkegata – Håreksgt – Christian Qvalesgt - Torolfsgt – Kirkegt – Skjervgata til Rådhuset. Toget stopper ved Parken bo og servicesenter, Mosjøen hornmusikk spiller en marsj før toget går videre.

Barnetogets rekkefølge: Mosjøen hornmusikk, Kulstad skole, barnehager Kulstad krets, Mosjøen og Vefsn skolekorps, Mosjøen skole, Hornmusikken Fram, barnehager Mosjøen krets, Mosjøen Paradekorps, Olderskog skole, barnehager Olderskog krets, Russen.

OBS! Ingen parkering ved Rådhuset eller Coop extra Nyrud under barnetoget

Kl. 11.00: Gudstjeneste Dolstad kirke og Elsfjord kirke

Gratis kino for alle
Kl. 12.00: Dune: part two i hovedsalen
Kl. 12.20: Sommerfuglen Sigurd i Små´n

Kl. 14:00: Bilkortesje Amcar-klubben

Borgertog
Kl. 15.45: Oppstilling Borgertog v/hovedporten til sykehuset.
Kl. 16.00: Avgang. Borgertoget avsluttes med arrangement på torget.

Borgertoget stopper ved Parken bo og servicesenter, Mosjøen hornmusikk spiller en marsj før toget går videre.

Borgertogets rekkefølge:
1. Politiet 2. Flaggborg 3. Vefsn kommunestyre 4. Ungdomsrådet 5. Mosjøen hornmusikk 6. Stiftelsen Termik 7. Balance – Mosjøen danseforening 8. De kristne i Mosjøen 9. Olderskog IL 10. Mosjøen og Vefsn skolekorps  11. Vefsn Røde Kors 12. Halsøy IL 13. Mosjøen skytterlag 14. Mosjøen Slalomklubb. 15. Hornmusikken Fram  16. Mosjøen IL 17. Mosjøen paradekorps 18. Mosjøen Volleyballklubb 19. Helgeland folkehøyskole 20. Mosjøen Håndballklubb. 21. Andre lag 22. Russen

Marsjrute: Ut nordre port – Vefsnvn – Elvegt – Kirkegt – Håreksgt – Chr. Qvalesgt – Torolfsgt – Kirkegt – Fearnleysgt – Chr. Qvalesgt – Skjervgt – Jürgensensgt - Strandgata – Torget

På torget etter borgertoget: 
Korpsene spiller Gammel jegermarsj.                                                      
Tale for dagen                                                                           
Nasjonalsangen.
Russetaler.          

Motorkjøretøy tillates ikke i togene.

 

Granmoen

Kl. 11.45: Oppstilling av barnetoget ved Avd. 7
Kl. 12.00: Avgang barnetog. Toget går hovedveien opp til skolen hvor det blir hyggelig samvær med matsalg og aktiviteter for barna.
Kl. 12.45: Tale ved årets 10. klasse 
Kl. 13.00 - 14.30: Aktiviteter for barna

Husvika

Kl. 08.00: Flaggheising på skolen
Kl. 11.30:  Kafeen på skolen åpner 
Kl. 12.00: 17.maitog fra skolen til småbåthabåvna