Vefsn kommune varsler herved om uanmeldt tilsyn med serveringsbransjen etter Covid-19-forskriften.

Formål med tilsynet er å:

  • Hindre mulighet for spredning Covid-19 på serveringssteder i Vefsn kommune
  • Sikre smittevernfaglig forsvarlig drift i serveringsbransjen
  • Bidra til mulighet for å opprettholde av drift for serveringsstedene i Vefsn gjennom Covid-19-pandemien

 

Kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen, og skal til enhver tid gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig. Helsedirektoratet har bedt kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen. Kommunen har så langt gitt råd og veiledning, nå vil kommunen også føre tilsyn i bransjen.

 

Kommunen vil også minne om den enkeltes ansvar for å overholde reglene slik at vi kan beholde åpne restauranter og utesteder.

 

Her kan du lese brevet som er sendt serveringsstedene i Vefsn kommune: Varsel om tilsyn.pdf