Smittetallene i Helgelandsregionen er stigende. Det er viktig at vi alle bidrar til å begrense pågående utbrudd, og unngå smitte til Vefsn. Vefsn kommune oppfordrer befolkningen til å følge rådene under, for å bidra til å få smittesituasjonen i regionen under kontroll:

Særskilte målrettete anbefalinger for ungdom og voksne i Vefsn i forbindelse med smittesituasjonen i Helgelandsregionen:

  • Undersøk hvilke råd som gjelder i andre kommuner du skal besøke, også i andre Helgelandskommuner
  • Unngå samling av personer i aldersgruppen 15-25 år på tvers av kommunegrenser på Helgeland. Dette gjelder fester, arrangement og organisert aktivitet som idrettsarrangement og andre fritidsarrangement. 
  • Unngå fester for ungdom og voksne i private hjem. Besøk av ungdom og voksne i private hjem bør ikke overstige 5 personer utenfor egen husstand, i tråd med nasjonale råd. 
  • Unngå arrangerte ungdomsfester i leide lokaler.
  • Vi ber særlig foreldre om å snakke med egen ungdom om punktene over, og bidra til etterlevelse av tiltakene.

Vi presiserer at aktiviteter som kun samler ungdom fra Vefsn, som treninger, idrettsarrangement og andre offentlige fritidsarrangement, kan gå som normalt. 

Anbefalingene gjelder for uke 45 og 46.


Kontaktperson ifm PM: kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik

 

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator/kommunalsjef