Vi har i kveld fått beskjed om en person som har testet positivt for covid 19 på Koronasenteret i Mosjøen.

Vedkommende er smittet  i et kjent utbrudd i en annen kommune, og det dreier seg med stor sannsynlighet om den engelske mutasjonen. Vedkommende er nå i isolasjon  egen hjemkommune.

Smittesporing er iverksatt, og øvrige involverte kommuner er informert. I den anledning vil vi oppfordre alle som var på Coop Extra i Vefsnvegen mandag 22. mars i tiden 14.00 - 14.30, og 19.00 – 19.30 om å kontakte koronasenteret  for testing. Det samme gjelder alle som var på Milano Mat og Vinhus mandag 22. mars  i tiden 20.45 – 21.15.

Koronasenteret har telefon 41413322


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19