I forbindelse med at en svensk sykepleier ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen har fått påvist Sars-Cov-2 virus, er det som ledd i smitteoppsporing tatt kontakt med 4 personer som er bosatt i Vefsn, og som har vært innlagt på den aktuelle avdelingen etter at sykepleieren begynte på jobb.
Det foreligger ingen opplysninger som tilsier at noen av dem har hatt kontakt med henne.  
De aktuelle personene er gitt nødvendig informasjon og nødvendige tiltak er iverksatt etter individuell vurdering. 

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19