koronavirus.jpgAvvikling av årsmøter og generalforsamlinger:

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses.

Dersom et arrangement likevel må avholdes gjelder følgende:

Innendørs: maks 10 personer, likevel 200 personer dersom alle i sitter i fastmonterte seter.
Utendørs: maks 200 personer, likevel 600 personer dersom alle sitter i fastmonterte stoler.

Arrangementer utsettes dersom det kommer personer fra flere kommuner

 

Idrett for voksne:

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

 

Bursdager for barn og voksne:

I private hjem: ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha flere enn 5 bursdagsgjester hjemme, dersom det kun er barn fra egen kohort.

Utenfor eget hjem: Maks ti personer på private sammenkomster, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

 

Serverings- og skjenkesteder: 
Endring nasjonale forskrifter fra 23.02.21:
Servering av alkohol kun til de som får servert mat. 
Skjenkestopp kl. 22.00. 
Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.
Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.
Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reise til hytta:

Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.
Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale rådene og reglene som gjelder der hvor du oppholder deg.

 

Til slutt vil vi minne om at det er viktig å overholde de grunnleggende smittevernreglene:
Vask hender, hold 1 m avstand og bli hjemme hvis du er syk.
Hvis du ikke kan holde nødvendig avstand som for eksempel i butikker, flyplass ol – anbefales at du bruker munnbind.

Test deg hvis du er i tvil.