Når det gjelder Helgelandstrappa frarådes det å gå her mens det enda er snø, samt i perioder med svingende temperaturer mellom pluss- og minusgrader.

Vi ber alle om å vise varsomhet.