Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer.

FHI har fram til nå anbefalt revaksinasjon hvert 10. år. Fra september 2022 anbefales revaksinasjon hvert 6. år som hovedregel. 

Les mere om pneumokokkvaksine til risikogrupper på folkehelseinstituttet sin nettside

Bestille time

Ta kontakt  med helsestasjon for eldre på byparken seniorsenter, tlf 90137835

Frist for timebestilling  er  1. april 2023