For fjerde året på rad skal Pasientsikkerhetsuka arrangeres i Vefsn fra 20. – 23. september. I år er det til sammen 83 ulike foredrag spredt på 4 dager. 

Innhold:
Det er et omfattende kurs, prosedyre, og foredragsprogram som går over fire hele dager (20.09-21 – 23.09.21) med mål om å styrke kompetansen og oppdatere alle ansatte på ny kunnskap og nye metoder for å kunne gi enda bedre tjenester til pasienter- og brukere og styrke på kvaliteten.  

Det er 18 foredragsholdere fra Vefsn kommune og 17 eksterne. Det er til sammen 83 ulike foredrag i årets pasientsikkerhetsuke. Vi har som alltid mange foredrag som omhandler oppdatering på prosedyrerbolker og tema-kurs innenfor ulike sykdommer, vurderings- og behandlingsmetoder og utviklingsprosjekter.  

Mandags ettermiddag har vi foredrag på Fru Haugans med statsforvalteren v/ Trond Gården – Hovedprinsippene i vergemålsordningen.

Onsdag ettermiddag har vi foredrag på Kippermoen ungdomsskole med NSF v/ Gjertrud Krokaa – Rett kompetanse på rett plass. I tillegg er det motivasjonsseminar v/ Henning Aarekol – Hvorfor sitte inne når alt håp er ute.

Vår egen Hege Tangen Lund har flere runder med demonstrasjon av velferdsteknologi på demo-rommet på Byparken seniorsenter.

Kommunepsykolog Fredrik Wang Jørgensen skal snakke med oss om – Eldre og psykisk helse. Flere foredrag er om det alvorlige temaet vold og overgrep og forsømmelse av eldre.

Så har vi også i år fått med oss representanter fra NOKLUS som skal dra oss gjennom ulike prøvetakinger.

Dette er bare noe av det som er med i årets program.

Vi er stolt av å kunne arrangere Pasientsikkerhetsuke Vefsn 2021.

 

Med vennlig hilsen arrangementskomiteen:

Karin Ingerbrigtsen, enhetsleder institusjonsomsorgen Vefsn kommune
Elisabeth Bogfjellmo, enhetsleder hjemmetjenesten Vefsn kommune
Kjersti Benjaminsen, enhetsleder Miljøterapitjenesten Vefsn kommune
Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helsetjenesten Vefsn kommune
Stein Rune Fjærvoll, leder Studiesenter RKK Vefsn
Ida Marie Granmo, studiesenter RKK Vefsn
Eva-Alice M. Slettevoll, avdelingsleder Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland, avd. Vefsn
Kirsti Otervik, fagutviklingssykepleier Vefsn kommune