Oppdatert informasjon 26.07.23:
Etter en måneds innføringsperiode vil det om kort tid bli innstramming, noe som vil medføre konsekvenser for de som ikke følger det nye parkeringssystemet. 

 

Urskive

Bruk av urskive/Easy Park ved parkering

Skiven skal plassers godt synlig i bilens frontrute og angir tidspunktet for når du parkerer. Viseren plasseres på parkeringstidspunktet. Eventuelt kan du bruke parkeringsappen EasyPark med takstgruppe for området du parkerer i (kommer opp i app eller på oppslag i nærheten av hvor du parkerer).

Ved installsasjon av Easy Park app kommer man til et punkt der man blir bedt om å legge til betalingskort, dette må gjennomføres for å kunne ta i bruk appen. Ved bruk av app i Mosjøen sentrum vil betalingskort ikke bli belastet da det er gratis å parkere i Mosjøen sentrum.

Les mer om hvordan Easypark fungerer.
EasyPark[1].jpg

Før makstiden på to/fire timer er utløpt, må du frigi plassen. Uten p-skive eller registering via appen, er det ikke tillatt å parkere.

Parkering før eller etter tidsbegrensingen (kl. 08.00 - 17.00 / 08.00 - 15.00)

Parkerer du før eller etter at tidsbegrensingen gjelder, skal skiven stilles på det klokkeslettet da tidsbegrensingen innføres igjen. Dersom du glemmer å stille skiven, eller på annen måte bryter parkeringsreglene eller vegtrafikkloven kan du få gebyr eller en kontrollsanksjon.

Satser på kontrollsanksjoner som benyttes i forbindelse med bruk av urskive:

  • Ikke kontrollerbar/manglende urskive: kr. 330,-
  • Feil innstilt urskive: kr. 330,-
  • Maks tid overskredet: kr. 660,-

Parkeringskontrollen utføres av kommunens trafikkbetjent.

Her kan du kjøpe parkeringsskiven

Parkeringsskiven får du kjøpt i mange sentrumsbutikker, noen bensinstasjoner.
Skiven kan benyttes i sentrumsområdet i Mosjøen innenfor parkeringssonen. Hvis du allerede har en parkeringsskive fra et annet land eller en annen by i Norge, kan denne også benyttes hos oss. Det viktige er at du kan vise når du startet parkeringen din.

 

Tidsbegrensninger

Parkeringsskilt med undertekst

Dette skiltet betyr at det kan parkeres gratis i maks to/fire timer mot bruk av parkeringsskive i de angitte tidsrom:
Mandag til fredag kl. 08 – 17 og lørdag kl. 08 – 15.  Innenfor dette tidsrommet må plassen frigis etter at makstid er oppnådd.

Ved parkering utenfor tidspunkt nevnt over er det ikke krav til bruk av parkeringsskive,

Parkeringsskivesymbol

P-skivesymbolet betyr at du som parkerende må dokumentere tidspunktet du parkerte. Det kan gjøres på følgende måter:

  • Bruk av P-skive (legges synlig i frontrute). Husk å stille pilen på parkeringstidspunktet 
  • Bruk av elektronisk P-skive (legges synlig i frontrute)
  • Bruk Easy Park-appen
  • ​P-lapp: skriv parkeringstidspunktet tydelig på en lapp (legges synlig i frontrute)

P-skiva eller P-lappen må ligge godt synlig innenfor frontruta og være fullt lesbar utenfra .

Bruk enten P-skive eller P-lapp. Det er ikke tillatt med flere P-skiver eller både P-skive og P-lapp med ulike tider. Det må komme klart fram hvilket klokkeslett som gjelder.

For deg som har parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC kort)

På tidsbegrensede parkeringsplasser må du ha parkeringsskive selv om du har HC-kort, men du får utvidet parkeringstiden til det dobbelte.

Med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover kan du stå inntil dobbelt så lenge som skiltet tilsier. Det vil si at på tidsregulert parkering på 30 minutter, kan du med HC-kort stå i maks 1 time. På 3 timers kan du stå i 6 timer. Under 30 minutter, for eksempel 15 minutter, gjelder det det samme som for andre.

Utvidet parkeringstid gjelder ikke der det er skiltet med tidsbegrensing på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

På offentlige parkeringsplasser som er skiltet HC og er uten tidsbegrensning, kan du stå så lenge du vil.

Pass på at HC-kortet ligger godt synlig i frontruta slik at du kan se gyldighetsdato, kortnummer og signatur fra utsiden. Vær oppmerksom på at kort som er skrevet med penn, blekner i solen og kan bli uleselig. Da er ikke kortet «godt synlig» lenger.

Tidsbegrensing er regulert i parkeringsforskriften.

 

Parkeringssområdet

Sentrum p-sone

Innenfor rød strek er det maks 2-timers parkering og innenfor det sorte feltet er det max 4-timers parkering.