Kontaktinformasjon

Telefon sentralbord: 75 10 15 00
Enhetsleder Omsorgsdistrikt nord: Mildrid Hendbukt-Søbstad
Telefon natt: 95 82 31 88
Telefon Hjemmetjenesten Parken: 75 10 14 99
Telefon Parkalléen: 75 10 15 10, 75 10 15 12
Telefon Paviljongen: 75 10 15 18
Telefon Parkstuo: 75 10 15 21