Kontaktinformasjon

Telefon  75 10 15 00
Enhetsleder for enheten: Elisabeth Bogfjellmo tlf 75 10 15 15

Telefon Hjemmetjenesten Parken: 75 10 14 99
Telefon Parkstuo: 75 10 15 21
Telefon natt: 992 85337