Det møtte opp 60 stykker på workshopen knyttet til arbeidet med fremtidens helse og omsorg i Vefsn kommune. Dette var andre samling i forbindelse med utredningen helse og omsorg arbeider med.

 

Dialog med innbyggerne er svært viktig da fremtidens helse og omsorg berører alle i vår kommune. Vi vil ta initiativ til flere møter.

 

Temaene for workshopen var rollen som pårørende og rollen som frivillig. En del av det som Vefsn kommune arbeider fram er en egen pårørende-plan og en egen plan for frivillige. Målet er å styrke rollen som pårørende og etablere og legge bedre til rette for de frivillige. De frammøtte viste stort engasjement og kom med gode innspill. Alle innspill blir tatt i det videre arbeidet.

 

Igjen takk til alle som møtte!

 

Rachel Berg

kommunalsjef