For mer informasjon om krav til levering av byggesøknader for foretak med ansvarsrett: Les veiledningen Sammenfatning av krav til byggesak levert av foretak med ansvarsrett.pdf

 

For mer informasjon om krav til levering av byggesøknader for privatpersoner:

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en veiviser,  «Åtte steg fra idé til ferdig søknad», som tar deg gjennom søknadsprosessen. Veiviseren finner du her:

https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/atte-steg-fra-ide-til-ferdig-soknad/