Her blir tre funksjoner samlokalisert:

Informasjonstelefon, henvendelse på nummer 414 13 322.

- Testing/smittesporing.

- Koordinering av frivillig innsats.

 

Kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik i Vefsn bekrefter at folk har et stort behov for informasjon.

Nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge er fremdeles de viktigste kildene. Folk oppfordres til å lese her før de tar kontakt med Coronasenteret i Mosjøen.

- Men alle henvendelser om corona, for eksempel symptomer, testing, karantene/isolasjon, skal til Coronasenteret, IKKE til fastlege, legevakt eller 113.

Personer uten symptomer testes ikke, og kun noen få med symptomer skal testes.

Dersom det er behov for legehjelp, vil Coronasenteret fortelle hvem som skal kontaktes.

Kun ved alvorlig eller livstruende sykdom skal folk selv ta kontakt med legevakt eller ambulanse.

Folk med lette luftveissymptomer skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn. Det er, som ellers, ikke behov for legeundersøkelse ved vanlige luftveisinfeksjoner, som forkjølelser, sier Harboe-Sjåvik.

 

Hun oppfordrer til ro og tålmodighet.

 

- Det kan være ventetid. Søk derfor først svar på Folkehelseinstituttets nettsider, eller ring publikumstelefon 815 55 015. Hvis du ikke får svar, kan du vente til neste dag.

Kun folk med akutt eller alvorlig sykdom trenger hjelp utenom fastlegens åpningstid. Dette er viktig!
Linjene til legevakt, og nødnummer, må være åpne for alvorlig syke, sier Harboe-Sjåvik.

 

Hun legger til at Coronasenterets dedikerte personer tilknyttet frivillighetskoordinatoren, også svarer på andre samfunnsmessige spørsmål, samt henvendelser som ikke er helserelatert.