Torsdag  26. sept kl. 0800 starter arbeidet. Da fraktes et halvt tonn kraftverk basert på ny brenselscelleteknologi. En teknologi som bl. a brukes av nødnett, som skal sikre kontinuerlig strømforsyning på steder der fast strøm ikke er tilgjengelig.

Et team på 4 stk skal da være på plass på Durmålshaugen for å installere og sikre at det virker før de går videre med å installere ny radioteknologi. Dette skal gi et raskere og bedre internett.