Vi planlegger driften fortløpende ut fra anbefaling gitt fra folkehelseinstituttet og helsedirektoratet. 

Helsestasjon er åpen, men vi vil prioritere nyfødte og de minste som skal ha vaksine. Helseundersøkelser som kan vente blir utsatt/ avlyst inntil videre. Alle som ikke skal møte vil få telefon eller sms. Enkelte vil også bli tilbudt telefonkonsultasjoner istedet for oppmøte. Du vil da få beskjed.

Helsestasjon skal være en trygg plass å komme og vi vil ha stort fokus på hygiene.

Ingen besøk på helsestasjon utenom avtalt time. Ta kontakt per telefon dersom dere har spørsmål, eller ønsker time, ta kontakt per telefon  75 10 16 20.

NB: er du syk uansett årsak, ikke møt på helsestasjon.

 

Vi ber om at søsken ikke blir med på helsestasjon, dette for å begrense hvor mange som er på venterom.​

 

Ta med egen leke, da alle våre er fjernet.

 

For å trygge dere som er gravide: alle som føder barn i disse dager vil få oppfølging. Du vil bli oppringt av jordmor og helsesykepleier etter hjemkomst. 

 

Følgende konsultasjoner med vaksinasjon på helsestasjonen vil bli ivaretatt:

- 6 uker, 3 mnd, 5 mnd, 1 år, 15 mnd.

- Kontroller i svangerskapsomsorgen:

- ​Første kontroll tas hos jordmor på helsestasjon i uke 10 (viktig for blodprøve og henvisning UL i uke 18). Øvrige kontroller blir tatt etter vurdering av jordmor. 

 

All gruppevirksomhet utgår inntil videre, dvs barseltreff, 4 uker gruppe, COS-kurs, samt grupper i regi av skolehelsetjenesten.

 

Konsultasjoner i skolehelsetjenesten utgår inntil videre.

 

Helsestasjon for ungdom: Stenger til over påske. Avtaler som er gjort ang p-stav og spiral går som planlagt. Ved spørsmål eller behov for prevensjon, ta kontakt per telefon 75 10 16 20.

 

Vi oppfordrer til å følge med på kommunens nettside for fortløpende oppdateringer.