10 nærkontakter er testet. Prøvene er analysert på sykehuset i Mosjøen, og alle er negative. Smittekilde og smittevei er fortsatt uavklart.

Vi ber alle som har symptomer på luftveisinfeksjon om å holde seg hjemme, og ta kontakt med koronasenteret i morgen for test. 

Koronasenteret: 41413322
 

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege