Husstander som før har fått avslag og som har vært like over inntektgrensa vil i denne perioden kunne få bostøtte 

Sjekk om du vil kunne få bostøtte  og søk på  www.husbanken.no .

Søknadfrist for mai er den 25. mai 


Info fra regjeringen


Husstander som allerede har bostøtte vil i mange tilfeller få mer i bostøtte og denne økingen skjer automatisk. Ta kontakt med boligkontoret ved ytterligere spørsmål på tlf:75 10 10 00