FlomNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE), har ansvaret for å formidle informasjon om flom og sikring og skred. De publiserer med jevne mellomrom informasjon som er nyttig for alle innbyggere som kan bli berørt av flom og skred.

Dette kan for eksempel være gode råd om hvordan forebygge flomskader eller unngå fare. Dette legger de ut på sin Facebookside.  Utfyllende nyheter finnes på NVE sin nettside.

På facebooksiden har de bl.a  en video som handler om hvordan vasle raskt til riktig etat dersom man ser et skred.  Samt informasjon om roller i en skredhendelse.

Se også kvikkleirerapporter for Vefsn kommune.

​Vær spesielt oppmerksom på at det å flytte på masser eller legge fyllmasser i områder med kvikkleire, kan føre til at skred utløses. Spesielt farlig er det å legge masser på toppen av skråninger. Det finnes eksempler på at bare det å legge gamle rundballer eller steiner renset ut av åkeren på toppen av en skråning, kan bidra til at det senere løses ut et leirskred i området.