Vi har i dag fått påvist et nytt tilfelle av covid 19 i Vefsn.
Smitteoppsporing er gjennomført og den viser at vedkommende er blitt smittet ved et kjent utbrudd i en annen kommune i Norge. Vedkommende har symptomer, men er i fin form. Vedkommende er nå i isolasjon i henhold til FHI sine retningslinjer, og følges opp på vanlig måte. Det er få definerte nærkontakter, og de det gjelder er satt i karantene og blir testet torsdag 29.10.20. Ingen av nærkontaktene har symptomer.
Kommuneoverlegen i kommunen hvor vedkommende ble smittet er varslet, og han foretar lokal smitteoppsporing der.
 
Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid 19