Echo-studien skal videreutvikle og evaluere et lavterskeltiltak for barn fra 9-12 år som er triste og engstelige. Barna lærer mestringsstrategier i grupper på skolen.

Mange barn er engstelige og triste. De tør da ofte ikke være med på aktiviteter, bekymrer seg mye, og kan være nedstemte. Barn og unge med slike vansker strever ofte mer på skolen og med sosiale relasjoner enn andre. I tillegg har barn som er engstelige og triste også større risiko for å utvikle en lidelse senere.

Vefsn kommune har oppstart gruppe mars-2020. Første omgang Kulstad skole 6.trinn.

Her kan du se video med informasjon om studien:


Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du ringe skolehelsetjenesten på tlf. 75 10 16 20.