Vi har i kveld fått bekreftet et nytt tilfelle av covid 19 i Vefsn. Dette er det 11. tilfelle som er påvist i Vefsn. Vedkommende er smittet av et kjent tilfelle i en annen kommune. Smittesporing er gjennomført og nærkontakter er varslet og satt i karantene. Vedkommende har kun lettere symptomer, og er satt i isolasjon.

Vi vil oppfordre personer som har vært bortreist i jula på besøk på steder med mye smitte, om å kontakte koronasenteret mhp testing.


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19