Det ble søndag påvist et nytt tilfelle av covid-19 hos en ung person i Vefsn kommune. Personen er isolert. Smittesporing er gjennomført, og smitteveien er kjent. Smitten spores tilbake til en annen kommune.​ Nærkontakter karantenesettes og vil bli testet.

To andre kommuner er kontaktet i forbindelse med smittesporingen.

 

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege