Det er påvist nok et tilfelle av covid-19 i Vefsn. Det dreier seg om nærkontakt til tilfellet som ble påvist før helga. Vedkommende har vært nærmeste kollega til den som først ble påvist. Han har vært i karantene som nærkontakt siden det første tilfellet ble påvist, og ble testet i går. Isolasjon ble iverksatt umiddelbart når det forelå positivt svar.

I samarbeid med arbeidsgiver vil vi være føre var, og vil teste samtlige som var til stede i kantina på arbeidsplassen onsdag og torsdag i forrige uke. Det vil dreie seg om rundt 150 personer. Det må påpekes at vi ikke har noe grunnlag for å tro at det dreier seg om et større utbrudd, men vi gjør dette som en ren sikkerhetsforanstaltning. 

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19