Vi ble i kveld varslet om et nytt koronatilfelle i Vefsn. Det er en ung person, som nå er isolert.

Smittesporing pågår. Smittevei er ikke avklart, men det er få nærkontakter. Disse karantenesettes, og testes for å avklare smittekilde.

Vi gjentar samtidig viktigheten av å være oppmerksom på symptomer. Ha lav terskel for test, også ved milde symptomer. Dette gjelder også vaksinerte.


Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege