Vefsn kommune må dessverre igjen meddele at vi har et nytt dødsfall på sykehjemmet knyttet til covid-19.

Situasjonen er fortsatt svært vanskelig for alle berørte, ansatte, pasienter og pårørende.

Til sammen er vi oppe i 18 smittetilfeller blant pasientene. Pr. nå er 7 pasienter ute av isolasjon som vil si at de har kommet igjennom sykdomsforløpet.

De strengeste smittevernstiltak opprettholdes så lenge det er nødvendig.

 

Rachel Berg
kommunalsjef helse- og omsorg