Vefsn kommune må dessverre meddele at vi har et nytt dødsfall på sykehjemmet knyttet til covid-19.

Situasjonen er som tidligere kommunisert  fortsatt svært krevende for pasienter, pårørende og ansatte. Vi har forsterkede tiltak som vil videreføres så lenge vi har  et pågående smitteutbrudd ved sykehjemmet.

 

Rachel Berg
kommunalsjef helse og omsorg