""

 

 

Vefsn kommunestyre hadde konstituerende møte fredag 27. oktober 2023.

Her ble Rune Krutå (AP) valgt som ny ordfører i Vefsn kommune og Kine Mosheim-Lysfjord (SP) ble valgt som ny varaordfører. 

Det ble også foretatt valg av nytt formannskap og øvrige utvalg.

Du finner opptak fra møtet i kommunestyret på KommuneTV
(opptak blir utlagt i løpet av dagen)

Og du finner oversikt over representantene i det nye kommunestyret på siden Politikk

På siden politikk vil oversikt over representantene i nye formannskapet og øvrige utvalg bli publisert.