Bilde av gang og sykkelsti Vefsnvegen

Vefsn Kommune skal sommer/høst 2024 fortsette arbeidet med etablering av ny Gang og Sykkelveg i Vefsnvegen.

Etappe II som vi skal i gang med strekker seg ifra Litjenget i sør, til kryss storgata i nord. Denne delen av prosjektet omfatter også bygging av ny kryssløsning for Storgata/Vefsnvegen.

Dette er et prosjekt som er gjort mulig å få utført med støtte av trafikksikkerhetsmidler gitt av Nordland Fylkeskommune. 

 

For nærmere info. om prosjektet kontakt undertegnede på tlf 48 12 25 85

 

Teknisk Drift

V/Jan Erik Båtstrand