Lege Stine Skar Eriksen er ansatt som ny fastlege i Vefsn fra 1.september. 

Eriksen er ansatt i den nyopprettede 14.fastlegehjemmelen som tilhører Vefsn legesenter, med midlertidig kontorsted Sjøgata legekontor. Det er vikar på lista til og med 31.august. 

Flere pasienter har fått brev fra Helfo om overføring fra fastlegelister ved Vefsn legesenter til ny fastlegeliste ved Sjøgata legekontor. Disse pasientene vil få Eriksen som sin nye fastlege fra september. 

Det er full fastlegedekning i Vefsn. Det er mulig å bytte til den ny fastlegelista. For bytte mellom andre lister er det mulig å registrere seg på venteliste. 
For oversikt over hvem som er din fastlege og fastlegebytter: https://helsenorge.no/

 

Mvh
Hege Harboe-Sjåvik
Kommuneoverlege