Omsorgsdistrikt Nord endrer navn til Enhet for hjemmetjenester.

Enheten får ansvar for drift av hjemmehjelp, hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse,


 

Omsorgsdistrikt Sør endrer navn til Enhet for sykehjemstjenester.

Enheten får ansvar for drift av Vefsn sykehjem og Fredlundskogen.
 

 

Endringen iverksettes fra 1. august 2020.