Fra 01.01.22 ble NAV Grane og NAV Mosjøen slått sammen til et felles NAV-kontor med navn NAV Vefsna.

Det vil si at innbyggerne og arbeidsgiverne i kommunene nå vil få sine lokale NAV-tjenester fra NAV Vefsna, uavhengig av hvilken kommune de bor eller har sin næring i. Dette gjelder også kommunale tjenester etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Mere info om dette på NAV Vefsna