Åpent hverdager (mand-fred) kl. 8.30 - 10.30.

Telefon: 41 41 33 22.
Avtale om testing må gjøres pr telefon på forhånd.

Informasjon om koronavirus covid-19 på finnes på helsenorge.no.

Legevakt 116 117 og medisinsk nødtelefon 113 brukes KUN ved akutt og/eller alvorlig sykdom.
Ikke ring legevakt eller medisinsk nødtelefon med spørsmål om koronavirus!