Nå er Vefsn og Nordland klare for å rekruttere nye deltakere for oppstart i mars 2023

Menn i helse er et svært godt og ikke minst viktig tiltak som helse- og omsorg i Vefsn sammen med NAV Vefsna er svært positiv til og ønsker å delta i. Vi trenger flere helsefagarbeidere. De er en svært verdifull ressurs i våre tjenester og en viktig ressurs for å løse noen av utfordringer vi har og står overfor i helse- og omsorg. Tidligere har dette kun vært for menn men nå åpnes det også opp for at kvinner kan delta.

Samarbeidsparter Menn i helse
Fra venstre: Fylkeskoordinator Camilla Baglo Holten,
kommunalsjef Helse- og omsorg, Rachel Berg og leder
NAV Vefsna, Audhild Joakimsen
 

Vefsn kommune stiller med 6 læreplasser til helserekrutter for kull 2023. Nytt fra fjoråret er også kvinner i målgruppa kan søke seg inn i prosjektet. 

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp til fagbrev i helsearbeiderfaget i et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet.

Deltakerne får tittelen helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn og kvinner mellom 25-55 år som er registrert hos NAV. Helserekruttene veksler i utdanningsperioden mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Utdanningsløpet er på cirka 2,5 år, sammenlignet med den ordinære utdanningsmodellen som er to år skole og to år lærlingetid.

Attraktive på arbeidsmarkedet

Menn i helse ble etablert i Nordland i år, og har i dag en klasse ved Bodø videregående skole med 15 helserekrutter.

Dette er 15 helserekrutter som er på full fart mot et fagbrev som helsefagarbeider, og som vil bli svært attraktive på arbeidsmarkedet. Det er viktig å understreke at helserekruttene i Menn i helse kommer i tillegg til ordinære rettighetslæringer i kommunen.

Stort behov

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 800 menn tatt fagbrevet via Menn i helse, der 92 prosent som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Inne på statsbudsjettet

Regjeringen har bestemt å videreføre Menn i Helse-satsingen over hele landet, med 19,4 millioner kroner på statsbudsjettet for 2023.

Dette er med på å sikre at Nordland får en ny Menn i Helse-klasse, med oppstart i mars 2023, sier fylkeskoordinator Camilla Baglo Holten.  

Menn søkes til helse illustrasjon