I arbeidet med skiltplan for E6 ønsker kommunen at det i kryss E6 x fylkesveg 250 skal skiltes til Marka. Marka er et område som omfatter flere gardsnummer som sokner til fv. 250 Markvegen, fra Langneset (Paradiset) og innover til grensa mot Remma. Sentralt i Marka ligger «Mosjøen videregående skole studiested Marka». Siden Kartverket ikke har registrert Marka som grendenavn, må kommunen fatte vedtak om skrivemåten etter Stadnamnlova §5 og 6.

Grendenavnet er etter kommunens oppfatning vel innarbeidd, men for ordens skyld kunngjør vi at spørsmålet om grendenavnet tas opp til behandling. Merknader til skrivemåten eller bruken av navnet «Marka» kan sendes Vefsn kommune innen 31.10.2018.