John Arvid_200x148.jpg
Kommunalsjef helse og omsorg, John-Arvid Heggen


Nesten 90 personer kan trå til for å hjelpe helsevesenet i Vefsn dersom koronasituasjonen skulle gjøre det nødvendig.

- Dette er flere enn forventet og svært gledelig, sier kommunalsjef John-Arvid Heggen. Sammen med lederne innenfor helse og omsorg i kommunen har han bedt om hjelp til å kartlegge hvem som kunne tenke seg å trø til.

Bakgrunnen er et scenario der vi må øke helse- og omsorgskapasiteten for å kunne ta imot et stort antall syke.
Det kan føre til at får knapphet på personell med helsefaglig kompetanse som på kort varsel kan tiltre vikariater og midlertidige stillinger.

Hittil har 66 personer meldt seg interessert i arbeid via kommunens hjemmeside. I tillegg har vi fått en liste med 21 navn fra Nav.

 

Trenger flere
Det store antall interesserte tilsier at vi trenger noe tid til å gå gjennom registreringene. I første omgang vil vi sende ut bekreftelser på mottatt registrering. Deretter vil vi kontakte personell som er aktuell for arbeid og om nødvendig gjennomføre opplæring på relevante arbeidsoppgaver

Det kan fortsatt være behov for flere, og registreringen vil fortsatt være åpen.

 

215 testet
I Vefsn var det onsdag ettermiddag testet 215 personer i regi av kommunehelsetjenesten i Vefsn. Så langt har vi mottatt 205 svar, og ingen har fått påvist koronasmitte.
Nasjonale tiltak om hygiene og samvær opprettholdes og skjerpes noe i forbindelse med samvær og kontakt mellom mennesker.

 

Mvh
Kristin Hurthi
Beredskapskoordinator
Vefsn kommune