På grunn av den stabile smittesituasjonen i Norge og i Vefsn, vurderer kommuneoverlegen at det ikke lenger er hensiktsmessig å opprettholde lokale karantenebestemmelser. 


Vedtak om karantene for tilreisende fra Oslo og Viken gjelder til og med onsdag 29.april kl 12. Det vil ikke bli fattet nytt vedtak. 

Veien videre:

De viktigste tiltakene for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet, er å fortsatt følge nasjonale råd om god håndhygiene, å holde avstand, og å være hjemme når vi er syke. Vi må forvente flere tilfeller av koronavirus i Vefsn, men så lenge vi følger de nasjonale rådene, og raskt finner nye smittetilfeller, har vi gode forutsetninger for å begrense smitten og hindre store utbrudd.  

Det er viktig at du kontakter koronasenteret for testing dersom du får luftveissymptomer som feber, hoste eller tungpust, og er i følgende grupper:

- Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid

- over 65 år

- voksen med alvorlig eller dårlig regulert sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, kronisk lungesykdom m.m)

- i karantene på grunn av nærkontakt med bekreftet smittet

- ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller SFO. 

I tillegg testes personer med luftveissymptomer som legges inn i helseinstitusjon, eller bor på sykehjem. 

Kun en samlet innsats fra befolkningen kan hindre koronaviruset i å spre seg, og sammen har befolkningen gjort en formidabel innsats til nå. Det er viktig å huske på at viruset fortsatt er en trussel både for befolkningen i Norge og ellers i verden, og kun dersom hver og en av oss fortsatt følger de nasjonale rådene er det mulig med en gradvis gjenåpning av samfunnet. 
 

Nyt våren, gjerne utendørs, og fortsett den gode innsatsen!
 

Blåveis_500x333.jpg