Vefsn kommune, ved Enhet for folkehelse, har i samarbeid med Røde Kors opprettet en ordning for hjelp til henting/levering av medisiner, samt handling/levering av mat.

- Kommunen berømmer samtidig all frivillig hjelp som tilbys og gis i privat regi. Dette er gull verdt i ei tid som er en unntakstilstand for oss alle, sier ordfører Berit Hundåla.

 

Medisiner og apotekvarer:

Alle som har behov for medisin MÅ ringe apoteket.

Mosjøen apotek:    75113000

Halsøy apotek:        75177510

Sjøsiden apotek:     75174011

Det aller enkleste for apotekene er at det er en nabo/venn som henter medisin og leverer for da får de betalt samtidig. Om det ikke går, ringer apotekene Røde kors for å avtale henting fra en frivillig. Apotekene ordner med betaling for varer. 


Levering av medisiner

·       Frivillige fra Røde Kors, som har signert taushetserklæring, henter medisinene på Apoteket og leverer.

·       Leveringen skjer en gang per dag

 

Mat og husholdningsvarer:

Enhet for folkehelse koordinerer ordningen med levering av mat fra og med 18.03.20. 

Behov kan ringes inn på telefon 951 86 632 i tidsrommet 08.30 til 15.00.

Levering foretas i tidsrommet 17.00 til 21.00.

Tilbudet omfatter kun basisvarer som er nødvendig i en husholdning.

Varene skal være enkle å finne i butikken.

 

Det må oppgis leveringsadresse, og mobilnummer for Vipps-forespørsel.

Frivillige som har signert taushetserklæring blir kontaktet av Enhet for folkehelse. Den frivillige får handlelista og telefonnummer til mottaker, og sender Vipps-forespørsel om beløpet. Levering skjer etter betaling. Kvittering legges ved slik at beløp av kontrolleres.