Vi er i gang med et prosjekt som skal bidra til dette. For å sikre at vi tilpasser opplegget ut i fra leverandørenes behov, ønsker vi gjerne at din bedrift eller organisasjon forteller oss hvilke temaer dere ønsker mer kompetanse på. Det er utarbeidet en questback, som vi håper din bedrift kan ta seg tiden til å besvare.

Link til questback: https://response.questback.com/helgelandkraftas/leverandrutvikling