I januar i år kom de første meldingene om utbrudd i Kina av et til da ukjent virus.
Tre måneder senere er det erklært pandemi, over 1 million innbyggere i over 200 land bekreftet smittet, og viruset har krevd over 50.000 liv.
TV-bilder fra Kina, Italia og USA viser tilstander vi ønsker å unngå i Norge, og fagrapporter beskriver en sykdom som ved ukontrollert spredning raskt gir helsevesenet en ekstrem overbelastning.

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker, og sprer seg over store deler av verden. Blant de mest kjente er pestpandemien Svartedauden, og influensapandemier som Spanskesyken, Asiasyken og Svineinfluensa. Pandemier har historisk sett ekstremt ødeleggelsespotensiale, både helsemessig og samfunnsmessig.
Tross bedre generell samfunnshygiene nå enn i Svartedaudens dager, har virus i dag potensiale for hurtig spredning rundt i verden med reisetrafikk som stille blindpassasjerer.

I februar ble det første tilfellet av det nye koronaviruset påvist i Norge. Viruset har fått navnet SARS-CoV-2, som gir sykdommen Covid-19.
Det er foreløpig mye usikkerhet knyttet til den nye koronaviruspandemien. Koronavirussykdom kan være mild, men også alvorlig, som sykdommene SARS og MERS.
Verdens ledende helseorganisasjoner jobber med å avdekke flere av virusets egenskaper. I Folkehelseinstituttets risikovurderinger, basert på kunnskap fra andre land i en senere fase i pandemien, fremgår det at viruset i hovedsak spres til ansiktet via små spyttdråper, eller via hender og gjenstander.
Ingen er immune fra før. Sykdomsbildet er svært varierende; fra umerkelig, til akutt lungesvikt og død. Alle kan få alvorlig sykdom, men risikoen for å dø av sykdommen kan være over 1:10 hos de eldste, under 1:1000 hos unge voksne og under 1:10 000 hos barn.
Folkehelseinstituttets rapporter beskriver lav sannsynlighet for alvorlig sykdom hos den enkelte, men at en ukontrollert epidemi vil gi hundretusener av syke og titusener av sykehusinnleggelser, og et overbelastet helsevesen uten tilstrekkelig intensivkapasitet. Folkehelseinstituttets vurdering er at epidemien må bekjempes.

For å bekjempe epidemien er nasjonen Norge i praksis stengt ned. Arbeidsledigheten er over 10%, befolkningen frykter for egen liv og helse, og engster seg over livet under og etter pandemien. Helsevesenet jobber på spreng for å øke behandlingskapasitet for alvorlig syke, og helsepersonell deltar i internasjonale kampanjer med budskapet ”vi er på jobb for deg, du blir hjemme for oss”.
Budskapet gjenspeiler det som skjer i samfunnet nå. Det blir et annerledes år.

Det er usikkert hvilke nasjonale tiltak som er best egnet til å bekjempe koronavirusepidemien i Norge. Mulige tiltak omfatter alt i fra råd om håndhygiene til portforbud. Tiltakene har ulik effekt gjennom pandemiens fem utviklingsstadier. Nasjonale restriktive tiltak kan bremse eller stanse spredningen, men kun dersom mange har vært smittet, eller blir vaksinert, er det sannsynlig å opprettholde lav grad av smittespredning over tid. En vaksine vil sannsynligvis ikke vil være klar før om halvannet år.

Nasjonalt sett ser man allerede tegn til at de strenge tiltakene som er innført har god smittebegrensende effekt. Men faren er ikke over. Nasjonale ekspertgrupper vurderer om tiltakene bør fortsette, om det bør iverksettes strengere tiltak for å stoppe smittespredningen helt, eller om man skal slippe sakte opp og se om helsevesenet klarer å holde tritt. Uansett strategi, er det stor risiko knyttet til tiltakene, både helsemessig og samfunnsmessig.

I Vefsn kommune må vi fortløpende vurdere hvilke tiltak som er best egnet til å beskytte innbyggerne. Parallelt med helsevesenets forberedende tiltak som etablering av koronasenter og smittesengepost, gjøres forebyggende tiltak som hindrer forflytning og ansamling av mennesker, og import av smitte til kommunen. Innbyggerne har gjort en betydelig innsats for å begrense smittespredningen, kun én person er bekreftet smittet i Vefsn!

Hverdagen kommer tilbake, men det vil ta tid. Vi kan ikke velge oss bort fra pandemien, men sammen kan vi fortsette å beskytte hverandre mot smitte og sykdom, og ta vare på hverandre gjennom en utfordrende hverdag. Hold ekstra godt øye med barn som kan ha det vanskelig, og vis omtanke for sårbare familier og personer du tror kan være ensom.

Påske - hjemmekos.webpPåske - hjemmekos.webpDet er avgjørende at vi fortsatt holder smittespredningen på lavest mulig nivå, ved å fortsette med gode hygienetiltak og holde avstand til hverandre.
De enkleste tiltakene har stor effekt! 

God påske til alle dere!
Påske[1].jpg