Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Logg inn

Andre lag
Bygdelag, 4h-klubb, ungdomslag og velforeninger
Fagforeninger, yrkes- og næringslivsorganisasjoner
Hobby og fritid
Humanitære organisasjoner
Idrettslag
Interesseorganisasjoner
Kommunale fagforeninger
Kristelige organisasjoner
Politiske partier og lag
Sang og musikkforeninger
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Aktivitetssenteret for eldre

Chr. Qvalesgt. 36
8656 Mosjøen

Alcoa Mosjøen pensjonistforening

Skogsvegen 40
8661 Mosjøen
Web:www.alcoaveteraner.com
Kontakt: Sveinung Olderskog

Telefon: 75 17 32 29 / 906 59 645

Demensforeningen i Vefsn

v/Turid Myrnes Olaussen, Myrnesvegen 15
8659 Mosjøen
Kontakt: Turid Myrnes Olaussen

Telefon: 91579815

Frelsesarmèens speidere

Postboks 78
8651 Mosjøen
Kontakt: Hilde Pettersen
Telefon: 97143789

Helgeland Kraftlags pensjonistforening

Liv Grannes vei 3
8658 Mosjøen
Kontakt: Asbjørn Aanes
Telefon: 75173254

Herringen helselag

v/Jorit Aanes, Herringvegen 933
8659 Mosjøen
Kontakt: Jorit Aanes

Jernbanens pensjonistforening

Stortingsmannsv.6
8665 Mosjøen
Kontakt: Carl Viggo Jakobsen

LHL Vefsn

Postboks 392
8651 Mosjøen
Web:www.lhl.no/lhl-lokalt/nordland-/lhl-vefsn
Kontakt: Tor Aas

Telefon: 75186277

Lukttinden pensjonistforening

v/Egil Pedersen
8672 Elsfjord
Kontakt: Egil Pedersen

Mosjøen gruppe av Norges speiderforbund

v/Stig Våg, Straum
8664 Mosjøen
Kontakt: Stig Våg

Mosjøen kvinne- og familielag

Haukvn. 18
8665 Mosjøen
Kontakt: Irene Thorvaldsen

Mosjøen Lions club

Kontakt: Jørn Farstad
Telefon: 90648271

Mosjøen sanitetsforening

Norske Kvinners Sanitetsforening er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger.
Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å
aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner.
Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.
Organisasjonens merke er et rødt kløverblad med blå kant og bokstavene N.K.S. i hvitt.

Kjerkelia 37
8663 Mosjøen
Web:www.sanitetskvinnene.no
Kontakt: Turid Mæhre Olsen

Telefon: 92456568

Faste aktiviteter:

Medlemsmøter hver 14 dag i Kløverstua, Meyersgt ofte med egne tema.
Servering seniorkino.
Fastelavensris.
SESAM-gruppe.Integrering av innvandrerkvinner.
Omsorgsberedskap-i samarbeid med Vefsn kommune.
Åpne møter med kvinnehelsetema.

Norsk Folkehjelp Mosjøen

Postboks 458
8651 Mosjøen
Web:www.nfmosjoen.no
Kontakt:
Telefon: 97514353

Norsk forbund for utviklingshemmede, Vefsn lokallag

Hegrevn 30
8665 Mosjøen
Web:www.nfunorge.org/view.cgi?&link_id=0.1648.8203&session_id=0
Kontakt: Marit Angermo

Telefon: 90999952

Norsk Livredningsselskap, Helgeland Krets

Vipevn 22
8665 Mosjøen
Kontakt: Jon Birger Haug

Norske Redningshunder Mosjøen lokallag

Jonas Lies gt 3
8657 Mosjøen
Web:www.redningshund-mosjoen.com
Kontakt: Knut Nicolaisen

Telefon: 45411423

Pårørendeforeningen, Vefsn sykehjem

Pensjonistenes venne- og servicekontor

Chr. Qvales gt. 36
8656 Mosjøen

Faste aktiviteter:

tir, tors 1100-1300

Pensjonistforeningen Lukttind

v/Åse Hind-Furuhatt
8672 Elsfjord
Kontakt: Åse Hind-Furuhatt

TERMIK

Besøksadresse Mathias Bruns gate 12.

Postboks 132
8651 Mosjøen
Web:vefsn.termik.no
Kontakt: Lill Karin Aanes

Telefon: 75101746

Vefsn frivilligsentral

Mathias Bruns gt 12
8656 Mosjøen
Web:www.vefsn.frivilligsentral.no
Kontakt: Anita Heli

Telefon: 75101745

Vefsn helselag

Åsvn 48B
8663 Mosjøen
Kontakt: Guri Estensen

Telefon: 99162947

Vefsn Røde Kors

Øyfjellgata 5
8656 Mosjøen
Web:www.lokal.rodekors.no/vefsn
Kontakt: Jeanette Haugland

Telefon: 994 89 893

Vefsn Røde Kors besøkstjeneste

Postboks 59
8651 Mosjøen
Web:www.lokal.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/Nordland_rode_kors/lf/vefsn_rode_kors/Besokstjenesten
Kontakt: Kaia Johnsen

Vefsn Røde Kors Hjelpekorps

Web:www.lokal.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/Nordland_rode_kors/lf/vefsn_rode_kors/Hjelpekorpset
Kontakt: Daniel Thomsen

Telefon: 41444445

Vegvesenets pensjonistforening i Vefsn og omegn

Fløtanvn 21D
8663 Mosjøen
Kontakt: Arne Petter Kristensen

Venner av Toppen

Kleistsgt. 8
7018 Trondheim
Kontakt: Børge Johansen