""Arbeidsfellesskapet Helgeland Studiesenter* har inngått samarbeid med Nord universitet og med Folkeuniversitetets fagskole om rekruttering av studenter, og lokal tilrettelegging for studenter som tas opp på de nettbaserte tilbudene som du ser i oversikten nedenfor.

Dette betyr tilrettelegging for studiegrupper lokalt ved å stille lokaler og utstyr til disposisjon der studentene bor og arbeider, sørge for (fysisk) tilleggsundervisning der det måtte være behov og ønske for dette m.m.

Nettbaserte studier ved Nord universitet:

Overstikt over utdanning

Type utdanning

Stp   

Søknadsfrist    

E-helse – digital samhandling og velferdsteknologi   

30

15. april 2023

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1

10

15. april 2023

 

Innkjøpsledelse

30

15. april 2023

 

IKT og læring 1

30

15. april 2023

 

IKT og læring 2

30

15. april 2023

 

Årsstudium i samfunnsfag

60

15. april 2023

 

Årsstudium i engelsk

60

15. april 2023

Fleksibel videreutdanning i trening

30

15. april 2023

 

Årsstudium i nordområdestudier

60

15. april 2023

 

Årsstudium i historie

60

15. april 2023

 

"Veiledning i interkulturelt perspektiv" som opprinnelig var med i oversikten ovenfor, er trukket fra studieporteføljen.
 

Nettbaserte tilbud fra folkeuniversitetets fagskole:

NB: Velg studiested Bodø

Oversikt over utdanning

Type utdanning

Stp   

Søknadsfrist

 

Psykisk helsearbeid

60

15. april 2023   

 

Kreftomsorg og lindrende pleie   

60

15. april 2023

 

Rehabilitering

60

15. april 2023

 

Logistikkoordinator

60

15. april 2023

 

*Arbeidsfellesskapet Helgeland Studiesenter består av Studiesenteret RKK VefsnStudiesenteret RKK Ytre Helgeland og RKK Sør-Helgeland.